Skip to content

Somnofy søvnmonitor

Publisert 22.08.2022 kl 12:31

Somnofy søvnmonitor tar både nøyaktige personlige målinger som respirasjonsfrekvens, bevegelse og søvnstadium, og samtidig miljømålinger som luftkvalitet, støy, lys og temperatur. Videre frembringer Somnofy søvnmonitor analytiske søvn, bevegelse og pustedata, i sanntid.

Somnofy – verdens mest presise, kontaktløse søvn- og pustemonitor, er designet og utviklet av det norske selskapet VitalThings. Integrasjon mot Somnofy er en DNV Imatis-løsning for integrering av søvnovervåking i helseinstitusjoner.

Somnofy søvnmonitor 610x610

Motivasjon

Akutten ved St. Olavs hospital skal med innovativ anskaffelse nyttiggjøre ny teknologi i arbeidet med måling av vitale parametere for økt pasientsikkerhet. Som et resultat av anskaffelsen er det inngått partnerskap med VitalThings og DNV Imatis. Dette prosjektet har fått navnet Autoskår. Du kan lese mer om Autoskår her.
Dette innovasjonsprosjektet har videre trigget arbeidet med å få til en integrasjon mot Somnofy, som våre to sommerstudenter har jobbet med i sommer. Her kan du bli bedre kjent med Eirik og Olav og hvilke fremtidsutsikter de ser for seg.

Digital nattevakt

Aktiv søvnovervåking vil kunne gi ansatte i helseinstitusjoner større innsikt og trygghet rundt pasientenes velvære om natten. Sanntidsregistrering av bevegelser og søvnstadier gir jevnere og mer effektiv nattbehandling for urolige pasienter, samtidig som pasienter i dyp søvn ikke trenger å bli forstyrret. Søvnanalysedata kan gi helsepersonell informasjon om søvnkvalitet, og spore mønster og trender over tid. Store endringer i søvn, pustefrekvens og uro kan være første tegn til sykdom eller forverring. Ved behov kan man også flagge pasienter av spesiell interesse for videre og tettere oppfølging.

Somnofy søvnmonitor

Ønskede gevinster

Hvordan fungerer det?

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Monitoren kan stå på nattbordet eller henges på veggen og forbindes via Wifi. Målingene starter automatisk når brukeren legger seg i sengen, og avsluttes når brukeren står opp om morgenen. Alt skjer uten at bruker eller ansatte trenger å gjøre noe. Denne teknologien gir en helt ny innsikt, og er et mye mindre inngrep enn mange andre alternativer som videoovervåkning og fysisk sjekk.

Data fra Somnofy søvnmonitoren vises i vår tavleapplikasjon hvor relevante data fremstilles tydelig for å gi maksimal oversikt.

En sensor kan kobles til et spesifikt rom eller seng, som igjen kan tildeles pasienten, enten i rommet eller sengen.

Sanntidsdataen gir en oversikt over søvnstadier, respirasjonsfrekvens, romtemperatur, rommets støynivå, antall minutter borte fra sengen, samt en overordnet bevegelsesbeskrivelse.

Integrasjonen gir flere mulighetsrom, som eksempelvis varsling i tilfeller hvor pasienter er borte fra sengen for lenge i løpet av et fastsatt tidsintervall.

Andre muligheter kan være å sette begrensninger for hvor lenge en pasient kan være borte fra sengen før en alarm utløses, eller angivelse av start og sluttidspunkt for når tilstedeværelse skal utløse alarm.            

Rapportfilteret viser både start/slutt for måleperioden, søvnvarighet, søvneffektivitet, sovetid, oppvåkningstid, antall ganger pasienten våknet under søvnakten og også et søvnpoeng beregnet av Somnofy-sensoren som angir en verdi på mellom 0-100.


Vi ser frem til å nyttiggjøre denne integrasjonen og venter at vi allerede er i gang med de første i løpet av noen få måneder.

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.