Skip to content

Payment Manager

Sammen med Mastercard introduserer DNV Imatis Payment Manager som en helautomatisert og omfattende betalingsløsning, som gir kostnads- og tidsbesparende fordeler for både sykehus og pasienter.

Publisert 07.04.2022 kl 12:19

DNV Imatis har levert selvbetjeningstjenester for sykehus og helseorganisasjoner i et tiår, hvor betalingsløsninger har vært en del av leveransene de siste fem årene. Eksempler på store organisasjoner som i dag bruker DNV Imatis sine selvbetjenings- og betalingsløsninger er blant annet Helse Vest, Helse Sør-Øst og Region Västra Götaland. 

payment manager

Bakgrunn

Det har skjedd tydelige endringer i hvordan pasienter ønsker å være en del av sitt eget helseforløp. Enten ved å engasjere seg mer i dialogen med klinikerne eller ha større gjennomslagskraft i egen prosess og større involvering med helseorganisasjonene.

Egenregistrering ved ankomst er en typisk prosess pasientene ønsker å være en del av. En forbedring som samtidig reduserer belastningen på sykehuspersonalet og reduserer ineffektive administrative oppgaver. DNV Imatis har erfart gjennom de siste årene at stadig flere kunder ønsker at pasienten skal betale gjennom selvbetjening. Å selv kunne velge betalingsmåte er en trend som støttes av statistikk og pasienttilfredshetsundersøkelser.

Noen av årsakene til hvorfor pasienter ønsker mer selvbetjening og selv å kunne velge betalingsmåte:

  • Myndiggjør pasienten, ansvarlig for egne prosesser
  • Muliggjør flere betalingsmetoder
  • Reduserer risikoen for infeksjoner, ved færre fysiske kontaktpunkter

Vi opplever klart størst effektivitet når betalingsprosessen er innebygd i selvregistrering og ankomstprosess ved sykehus.

Payment Manager for pasienter

DNV Imatis’ betalingsløsning støtter egenbetaling fra pasientenes smarttelefoner og kiosk/nettbrett på stedet. Løsningen kan settes opp med de fleste tilgjengelige betalingsalternativer. Nettbasert kortbetaling, efaktura og/eller papirfaktura er alternativer som inngår i løsningen. Andre betalingsalternativer, som Vipps, kan også legges til etter kundens valg.

Når en pasients oppgjør er klart, mottar pasienten en SMS med en lenke som skal brukes til å betale for behandlingen. Når pasienten er klar til å betale, tas et aktivt valg på foretrukken betalingsmetode, basert på egne preferanser og tilgjengelige betalingsmuligheter. Når en betaling er fullført, sendes en digital kvittering direkte til mobilen. Alternativt kan pasienten gå til nærmeste kiosk/terminal/nettbrett og betale for behandlingen på stedet. Når betalingen er fullført her, får pasienten en utskrevet papirkvittering. Dersom pasienten ikke gjør et aktivt valg av betalingsmåte innen x dager, kan kravet automatisk sendes som faktura.

Payment Manager for helseorganisasjoner

Betalinger registreres automatisk i Payment Manager og gir totaloversikt over alle pasientbetalinger og viktige detaljer, som status og dato. Dette gjør det lettere å finne informasjon om hendelser, for eksempel informasjon hvor betalinger ikke har gått gjennom.

Sykehuspersonell bruker også Payment Manager for pasienter som betaler i resepsjonen. Ulike handlinger, for eksempel pause eller sletting av fakturaer, er mulig for å administrere fakturaer. Henting av statistikk til bruk i rapportering og vurdering av flaskehalser er lettere å identifisere. Det er også mulig å sette opp automatisk varsel og purring, med eller uten gebyr, for ubetalte krav. Med denne muligheten kan sykehusene velge å overta den første behandlingen av utestående krav før inkasso, vanligvis håndtert av 3. part. I løsningen er det mulig å automatisk hente ut en liste over ubetalte krav, for å sende over til kundens leverandør av inkassotjenester.

Fordeler ved endret betalingsmønster

Erfaring tilsier at pasientene nå er klare for en endring når det gjelder betalingsmåter. I Norge er det få pasienter som bruker kioskene, og enda færre betaler med kontanter. Med mulighet til å betale fra egen smarttelefon kan pasienten forlate sykehuset og betale senere. Dette gir pasienten økt valgfrihet, samtidig som det reduserer administrative oppgaver for sykehuspersonell og effektiviserer driften.

Pasientlogistikk patient logistics

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.