Skip to content

MyPath

I samarbeid med Oslo Universitetssykehus og deres norske og europesiske partnere, skal DNV Imatis gjennom de neste tre årene utvikle og implementere morgendagens digitale pasientsentrerte forløp for kreftpasienter. Prosjektet har fått navnet MyPath.

Publisert 29.06.22 kl 14:11

Moderne kreftbehandling krever et tett samspill mellom tumorrettet og pasientsentrert behandling. Gjennom MyPath – prosjektet vil DNV Imatis utvikle og implementere fremtidens digitale pasientsentrerte forløp for kreftpasienter. Behandler vil kommunisere digitalt med pasientene om deres plager og behov, hvor de blant annet vil bli spurt og involvert, ved hjelp av digitale spørreskjemaer. Dette kan gjøres både i hjemmet og på sykehus.  Formålet er å bidra til utforming av individuelle planer for den enkelte pasient, kontinuerlig aktiv medvirkning, mindre smerte, bedre fysisk og psykisk funksjon, og bedring av den generelle livskvaliteten. Det forventes også en betydelig bedring i helsepersonells arbeidshverdag ved at deres ressurser vil bli brukt mer kosstnadseffektivt. 

MyPath 600x600

Mål

Det overordnede målet er at pasientene skal bli hørt og samtidig være aktivt deltagende i planlegging og beslutninger rundt egen behandling. Her vil MyPath utvikle helt nye metoder som kan implementeres både i Norge samt åtte andre land i Europa. Dette er muliggjort gjennom et betydelig støttebeløp på 60MNOK i midler fra EU. 

Metoder

MyPath vil ta utgangspunkt i DNV Imatis sin digitale plattform og OUS sin mangeårige erfaring innen utvikling og forskning på pasientforløp, sammen med noen av de fremste forskerne i verden. Samlet danner aktørene grunnlaget for utviklingen av de digitale løsningene som vil skje med aktiv involvering av pasienter, helsepersonell, forskere og IKT-utviklere. 
«I løpet av to år vil vi ha de løsningene som skal til for å kunne implementere MyPath i den daglige kreftbehandlingen, både på et nasjonalt og internasjonalt nivå.»

DNV har inngått partnerskap med Kreftforeningen

Avtalen bygger på en intensjon om et aktivt samarbeid og engasjement, der partene i fellesskap skal skape resultater i forsknings- og utviklingsprosjekt, dele kompetanse og for å skape engasjement blant ansatte for kreftsaken. Formålet med Avtalen er at partene sammen skal skape verdi og positiv endring for helsesektoren, samt øke tempo og få opp innovasjonstakten til det beste for kreftsaken. Partene skal åpne dører for hverandre. Videre skal samarbeidet bidra til økt kompetanse, kunnskapsdeling og nyskapning innenfor helseteknologi gjennom DNVs teknologi og data kompetanse, Kreftforeningens kompetanse om kreftsaken og Kreftforeningens nettverk og brukere. Samarbeidet skal også føre til en positiv holdningsskaping og engasjement for Kreftsaken.

DNV samarbeid med kreftforeningen
CEO Accelerator i DNV, Liv Astri Hovem og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross uttrykte begge stor begeistring da avtalen ble signert i Kreftforeningens lokaler.

Samarbeidspartnere i MyPath

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.