Skip to content

Milepæl for Helse Vest

I Helse Førde markerer innføring av DNV Imatis' mobile løsning på den siste sengeposten på Førde sykehus en stor milepæl for Helse Vest. Med dette har alle sengepostene tatt i bruk PC, touchskjerm og mobil.

Publisert 11.05.22 kl 11:02 

«Det kommer mer, men dette var en stor milepæl for Helse Vest som vi i fellesskap har klart å få til takket være konstruktivt og godt samarbeid mellom alle som har vært involvert«, sier Anders Øvreseth, Spesialkonsulent IKT ved Helse Vest IKT.

Milepæl for Helse Vest
(Foto: Annette Fosse, Helse Førde)

Mange har bistått og bidratt i arbeidet, og enkelte har vært helt avgjørende nøkkelpersoner på oppløpssiden for å dra dette i havn.

Helhetlig løsning for Helse Stavanger

Det er samtidig nådd en viktig milepæl i Helse Stavanger. Denne uken ble det markert at de aller fleste sengepostene nå har tatt i bruk en helhetlig løsning, som også inkluderer DNV Imatis’ mobile løsning.

Det stopper ikke med dette, også for Helse Stavanger kommer det mer. Vi har nå lagt et solid grunnlag for å nytte løsningene enda bedre og ta i bruk nye utvidelser av løsningen,  fortsetter Øvreseth. Vi har brukt mer tid enn vi kunne ønsket oss, men vi har vært nødt til å ta hensyn til pandemi og mulig kapasitet for alle som skulle bidra. Vi samarbeidet godt med alle avdelingene, det har vært en glede å delta de siste ukene. Vi har fått til et fantastisk samarbeid med Helse Stavanger og dette fellesskapet har bidratt til å få dette til sammen, på hele sykehuset!

Dermed slår Helse Førde og Helse Stavanger følge med Stord Sjukehus, Haugesund Sjukehus og Haraldsplass, der alle sengeposter nå bruker DNV Imatis’ løsninger både på touchskjerm, PC og mobil. Dette skal bidra til å holde god oversikt og bidra til god støtte for arbeidsprosessene på sengepostene. 

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.