Skip to content

Ny samhandlingsløsning for Lillesand

Publisert 23.08.22 kl 09:32 

Med anskaffelsen skal ny samhandlingsløsning for Lillesand effektivisere tjenesteproduksjonen innen pleie og omsorg. Målet er å oppnå dette gjennom bedre informasjonsdeling mellom enhetene, parallelt med styrket prosess- og beslutningsstøtte.

«Dette er en stor milepæl for Lillesand kommune. Prosjektet gleder seg til implementeringen blir en realitet, og vi har store forventninger til løsningen og det videre samarbeidet» uttaler Geir Omdal Heldal, Rådgiver Velferdsteknologi Lillesand kommune. 

Lillesand med ny samhandlingsløsning

Omfang

Rett før sommeren vant DNV Imatis en ny kontrakt med Lillesand kommune om leveranse av samhandlingsløsninger til samtlige pleie- og omsorgsavdelinger i kommunen. I tillegg har Birkenes kommune opsjon på å slutte seg til avtalen. 

Ny samhandlingsløsning for Lillesand skal som tillegg til ovennevnte formål, gi bedre oversikt over historikk, trender, ressurser og andre tilsvarende styringsdata.

Bakgrunn for tildeling

Under konkurransegjennomføringen fikk DNV Imatis svært gode tilbakemeldinger for forståelsen av det kommunale fagområdet innen helsesektoren samt kundens samhandlingsbehov.

Innholdet i den tilbudte løsningen fikk høy score, med ferdige sjekklister og en totalløsning som oppleves rede til bruk uten store tilpasninger i oppstartsfasen.

En betydelig faktor for kommunen var blant annet at oversikt over IPLOS-tall allerede ligger klart. Lillesand verdsetter samtidig at DNV Imatis’ utviklingsarbeid fremstår systematisk, og med tydelige mål for det videre arbeidet med løsningene innen kommunal sektor.

Mulighet for påvirkning

Gjennom direkte dialog, brukerforum og webinarer, ser Lillesand de mulighetene det tilrettelegges for å kunne påvirke det videre arbeidet. Prodjektet i sin helhet er overlevert DNV Imatis avdeling for professional services, med snarlig oppstart. 

Vi gleder oss til samarbeidet – og ønsker Lillesand kommene velkommen som nytt medlem av DNV Imatis -familien!

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.