Skip to content

Kainuu avanserer

Publisert 17.10.2022 kl 10:21

Kainuu har avansert sine teknologiske fremskritt med betydelige investeringer og store endringer etter et par års drift i nytt sykehusbygg. Som et resultat av samarbeid utgjør DNV Imatis en enormt viktig del av den totale sykehusdriften.

Designere og utbyggere har sammen med sykehuspersonalet jobbet med byggeprosjektet for nye Kainuu sentralsykehus i Kajaani, Finland, siden 2015. Fire år senere i 2019, startet innflyttingen gradvis før det i 2021 stod ferdig. Et moderne sykehus som skal tilfredsstille kravene til omsorg av høy kvalitet, effektivitet, medmenneskelighet og sikkerhet. Kravene til prosjektet var klare: Sykehuset må støtte pasientenes bedringsprosess, operere fleksibelt og bli 10% mer effektivt, kunne tilpasse seg endringer ved behov og ikke minst bruke det siste innen ny teknologi.

Kainuu har fra oppstart med løsningene fra DNV Imatis hatt betydelig fokus på logistikk, ressursplanlegging og automatisering av oppgaver. Kainuu avanserer nå med å spe på med ytterligere funksjoner og bredding til flere avdelinger, samtidig som de oppgraderer til nyeste versjon. 

Med en dedikert konfigurasjonsmodul for selvinnsjekk av pasienter, kan alle apper justeres og tilpasses lokal arbeidsflyt. Modulen inneholder også et konfigurerbart grafisk brukergrensesnitt.

Prosjektet med ytterligere utvidelser for bedre samhandling og flyt forventes å sjøsettes i slutten av februar. 

«Når man vet hva som skjer innenfor hver enhet, eksempelvis antall pasienter og hvor mange som skal skrives ut, kan driften effektiviseres.»
Prosjektleder Terho Pekkala

Kundehistorier

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.