Skip to content

Health2B

Publisert 27.09.2022 kl 20:52

Health2B ble i dag offisielt åpnet som ny storstue for offentlig-privat samarbeid og helseinnovasjon i Forskningsparken, Oslo.

Sammen har Norway Health Tech, Forskningsparken og OUS skapt en arena hvor sykehuset åpner seg opp for næringslivet slik at reelle behov kan identifiseres og nye løsninger utvikles og implementeres raskere enn tidligere. De nye inspirerende lokalene for Health2B er nøye utformet for å fremme åpen innovasjon og samarbeid.

Helth2B

Døråpner

For DNV Imatis betyr dette et utstillingsvindu ovenfor flere aktører, og lar oss også være tettere på aktiviteter som foregår i OUS og Oslo kommune. Som partner i Health2B åpner det seg helt nye muligheter for å løfte frem hva våre eksisterende kunder allerede har fått til, og samtidig hvilket mulighetsrom våre løsninger kan gi andre norske og internasjonale kunder. 

Med eget showrom legges det til rette for at løsningene kan demonstreres én til én utenfor sykehus- eller kommunemiljø. Parallelt bidrar en ny arena til at DNV Imatis jevnlig kan invitere til frokostmøter og miniseminarer innen ulike temaer og områder; applikasjoner til kommunehelsetjenesten, Autoskår i samarbeid med VitalThings, Helselogistikk -prosjektet, for å nevne noen. 

Prosjektmøter for pågående prosjekter, demonstrasjoner, seminarer og erfaringsdeling fra andre helseforetak blir fortløpende planlagt utover høsten og de første invitasjonene er allerede på tegnebrettet. 

Sammen for helseinnovasjon

Arenaen finansieres av grunnleggerne med partnerorganisasjoner. Oslo kommune, Novartis, DNV Imatis er de første store partnerne. 

Forskningsparken er en møteplass og et fellesskap hvor 3000 mennesker fra næringsliv, forskning og akademia har sin arbeidsplass i kontorer og laboratorier. Deres mål er å skape verdier gjennom kommersialisering av forskning og legge forholdene til rette for selskaper i vekst.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har også en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Som en del av Regional løsning for helselogistikk – Helse Sør-Øst RHF skal DNV Imatis levere helselogistikkløsninger for Innsjekk og oppgjør samt Styring av pasientflyt og ressurser i 2023.

Health2B

Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. De har som mål å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg. Dette ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom sine medlemmer og økosystem. DNV Imatis har vært medlem siden oppstarten og deltar bl.a. i programmet Scaling to the UK.

Norway health Tech

Kundehistorier

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Haraldsplass: Fra flaskehals til flyt

Les hvorden Haraldsplass diakonale sykhus har tatt i bruk digitale verktøy for å bedre flyten mellom akuttmottak og sengepost.
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Se solskinnshistorien om hvordan Bydel Gamle Oslo har oppnådd forbedret samhandling, arbeidsflyt og oversikt ved å erstatte papir med digitale…
Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.