Skip to content

EHiN Awards

EHiN Awards 2022 har av 27 nominerte prosjekter utpekt Blodprøveappen utviklet i samarbeid med Sykehuset Østfold som en av finalistene!

Publisert 27.10.2022 kl 19:24

EHiN påpeker at målet med EHiN Awards er å rette søkelyset på viktig arbeid innen e-helsefeltet og verdsette arbeidet som gjøres ulike steder i Norge.

EHiN Awards 2022

Jury har hver for seg gitt poeng til de 27 innsendte nominasjonene, og resultatet er fire finalister som har fått flest poeng.
Vi er veldig stolte av at vår Blødprøveapp som er utviklet i samarbeid med Sykehuset Østfold er blandt de topp fire!

Finalistene, i alfabetisk rekkefølge: 

  • “Appsens´ ECG247”
  • “Blodprøveapp Sykehuset Østfold”
  • “Felleskatalogens og Helsebibliotekets bivirkningssøk”
  • “Nimble” 

Årets vinner av EHiN Awards blir kunngjort og feiret under middagen den 8. november på EHiN konferansen.

Takk til Sykehuset Østfold for ekstremt godt samarbeid til veien mot målet om en digital løsning som erstatter sårbare manuelle rutiner. 

Juryens begrunnelse:

Enkel og pasientvennlig app som sparer tid for helsepersonell. Positivt tiltak for pasientsikkerhet og begrenser både dobbeltarbeid og dobbelt belastning for pasient ved blodprøvetaking.  Er integrert med labratoriesystemet og den elektroniske pasientjournalen hvor bestillingen opprettes, og dette gir umiddelbar effekt knyttet til pasientsikkerhet og kvalitetssikring av arbeidsprosesser.