Skip to content

CoTecH

Publisert 26.09.2022 kl 10:11

CoTecH er et samarbeid mellom flere aktører, og har som mål å øke regional og nasjonal næringsutvikling rettet mot et nasjonalt og internasjonalt marked. Like viktig skal samarbeidet bidra til en bærekraftig digital omstilling i offentlige og private helsetjenester. CoTecH vil samtidig heve kompetanse og kunnskap som kommer både helsenæringen, befolkningen, politikere, pasienter, pårørende, helsepersonell og studenter til gode. DNV Imatis som samarbeidspartner spiller en viktig rolle for Universtitet i Sørøst-Norge (USN) i dette kompetanseprosjektet.

CoTecH (Co-created Health Technology) skal kartlegge behov, utvikle, teste og implementere digitale helsetjenester og helseteknologi. Det overordnede målet er å bygge et regionalt, ledende tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæringen, helsetjenestene og USN, som får nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse.

Bak fra venstre: Dag Ausen / DNV Imatis, Michael Fjeldstad / DNV Imatis, Bent-Håkon Lauritzen / Norway HealtTech, Viken FK Foran fra venstre: Heidi Udnesseter / DNV Imatis, Elin Skarvang-Hamnefors / DNV Imatis, Janne Dugstad / prosjektleder USN, Cecilie Varsi / leder styringsgruppen USN

Samarbeidet

Prosjektet er et kapasitetsløft for et forsknings- og innovasjonspartnerskap. 

CoTecH -prosjektet koordineres og ledes av USN, og har totalt 28 partnere fra helsenæringen, helsetjenestene, brukere og forskningsaktører i Viken og Vestfold og Telemark fylker, samt fra andre deler av landet, Sverige og Irland.

Samarbeidspartnerne består blandt annet av alle helseforetakene i regionen, utvalgte kommuner, brukerorganisasjoner, næringslivsklynger og bedrifter -hvor DNV Imatis spiller en sentral rolle. Som industripartner er DNV Imatis representert i prosjektets styringsgruppe. 

CoTecH -prosjektet er innvilget 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. I seks år framover skal prosjektet utvikle, teste og implementere ny helseteknologi i regionen.

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.