Skip to content

Blodprøveapp erstatter sårbare rutiner

Publisert 05.05.2022 kl 9:16

Blodprøvetaking på de fleste sykehus i dag består av manuelle og sårbare rutiner. I samarbeid med Sykehuset Østfold er det utviklet en egen blodprøveapp som automatiserer eksisterende rutiner, erstatter manuelle prosessutfordringer og øker pasientsikkerheten.

Blodprøveappen er designet for at helsepersonell skal kunne utføre blodprøver og testing på en effektiv og sikker måte. Appen integreres med labratoriesystemet og den elektroniske pasientjournalen hvor bestillingen opprettes.

Lukket registreringssløyfe for blodprøvetaking reduserer ressursbruk knyttet til dobbelttaking og ivaretar pasientsikkerheten. Samtidig åpner denne innovasjonen opp for bedre og enklere samhandling mellom sykepleierne og laboratoriet. 

Blodprøveapp erstatter sårbare rutiner

Unngå

 • Blodprøve tatt av feil pasient
 • Mistede eller glemte prøverør
 • Tidkrevende registrering av resultater / metainformasjon
 • Feil rekvisisjon tatt i tilfeller med flere aktive rekvisisjoner for en pasient
 • Dobbelttaking knyttet til nye rekvisisjoner uten at sykepleier er varslet
 • Mangel på to-faktor-identifikasjon av personalet som tar blodprøvene

Steg for steg

Med integrasjon til PAS/EHR og Lab er stegene få og enkle:

 • Identifisering med adgangskort
 • Skanning av pasientidentifikasjon (strekkode)
 • Skanning av strekkode på blodprøven
 • Varsling dersom etiketten ikke stemmer med pasienten, etiketten tilhører en annen rekvisisjon eller om det er flere rekvisisjoner
 • Mulighet for å legge til flere kommentarer
 • Innsending

Prøvetidspunktet sendes til laboratorietsystemet.

Blodprøve Blood sample

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.