Skip to content

Samhandlingsapplikasjoner i kommunehelsetjenesten

DNV Imatis har utviklet en rekke applikasjoner for å jobbe smartere og mer effektivt i kommunehelsetjenesten. Dette har vi blant annet gjort i samarbeid med Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo. Løsningene gir sitt utspring i samhandling og deling av informasjon knyttet til daglige arbeidsoppgaver.

Rus og psykisk helse, vurderingsteam, avklaring og mestringsteam, hjemmetjeneste, dagsenteraktivitet og boligenhet er alle områder som er knyttet opp mot løsningen. 

SINTEF har hjulpet bydelene med gevinstanalyse og evaluering. Nå, avslutningsvis i prosjektet, ønsker vi å dele våre erfaringer med applikasjonene, og presentere disse sammen med funn knyttet til nytte og effekt.


Seminar: Samhandlingsapplikasjoner i kommunehelsetjenesten

Sted: Health2B, Forskningsparken, Oslo
Dato: Tirsdag 13. desember kl 11:30 – 14:30
Målgruppe: Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i bydeler og kommuner i og rundt Oslo

Velferdsteknologi

Program
11:30     Registrering og enkel servering
12:00     Velkommen
12:10     Fra pølsepapir til digital samhandling. Erfaringer i bydel Gamle Oslos enhet for rus- og psykisk helse, vurderings- og mestringsteam, og boligkontor.
12:50     Erfaringer med digitale samhandlings-applikasjoner i Bydel Stovner og integrasjon  med Persontjenesten
13:15     Pause
13:30     Nytte og effekt 
v/Andreas Dypvik Landmark, SINTEF
14:00     Helhetlig løsning for kommunale helsetjenester
v/DNV Imatis
14:30     Vel hjem

Arrangementet er kostnadsfritt

Kundehistorier

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.