Skip to content

Brukerforum

Veien til inspirasjon, dialog og sammensmelting av verdifull kunnskap

Bli kjent med menneskene og idéene bak løsninger du har i bruk på jobb hver dag. Hvordan utnytte funksjonalitet på best mulig måte, hva er nytt, hva blir nytt -og hvordan kan du påvirke utviklingen gjennom brukerforum?

Vi tilbyr en felles arena for våre brukere gjennom faglig kompetanseheving, erfaringsutveksling, informasjonsdeling og sosial stimulering. 

Forumet tilrettelegger for konstruktivt samspill under uformelle rammer slik at det på best mulig måte skaper gjensidig utbytte for alle parter.

Fysiske og digitale fora

Brukerforum

Avholdes fysisk så langt det lar seg gjøre 1 – 2 ganger per år. Foreløpig tilbys fysiske brukerforum primært i Norge. La deg inspirere!

Webinarer

Opptil fire ganger i året inviterer vi til digitale samlingspunkt hvor vi i DNV Imatis presenterer ulike tema og løsningsområder mer inngående. Her er det også mulighet for å stille spørsmål i etterkant, enten i plenum, via chat eller direkte til en av våre kontaktpersoner i etterkant. Webinarene blir både tilpasset norske og engelskspråklige avhengig av deltakermassen.

Vi etterstreber å gjennomføre program som både består av plenums- og parallellsesjoner, segmentert på kommuner og sykehus. Gjennomføringsstrukturen kan endre seg fra gang til gang avhengig av hva som er mest hensiktsmessig basert på gjeldende tema og fokusområder knyttet opp mot det enkelte brukerforumet.

Følg oss på Facebook for mer inspirasjon