Skip to content

Effektive
helsetjenester.
Satt i system.

Hjem

DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt.

Løsningene våre samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, pasienttransport og renholdstjenester.

God velferd, omsorg, behandling og pleie for pasientene er de viktigste målene helsevesenet strekker seg mot. Vi er sikre på at disse blir lettere å nå når de deles av alle som jobber der, i en arbeidsdag som er effektiv, oversiktlig og uten unødvendige overraskelser.

Løsninger for sykehus

Løsninger for kommune

Kinn kommune

Kinn kommune

Lær hvordan Kinn ble en av Norges mest innovative kommuner med storsatsning på digital samhandling.
Royal Adelaide Sykehus

Royal Adelaide Sykehus

Utforsk hvordan det største sykehuset i Sør-Australia har bygget et digitalt sykehus basert på beste norsk praksis.
Sykehus med digital beredskap

Sykehus med digital beredskap

Les om hvordan DNV Imatis løsninger har gitt handlingsrom til rask utvikling og implementering av nye behov.

Hør andres erfaringer

DNV Imatis løsning er vårt hovedverktøy for å støtte viktige arbeidsprosesser, pasientflyt, koordinering, logistikk og samhandling internt i sykehuset
Anette M. Siebenherz Sykehuset Østfold
Anette M. Siebenherz
Avdelingssjef revmatologisk avdeling, fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold.